Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2020-05-28 08:04
I dag, den 27 maj, har regionstyrelsen haft sammanträde. På mötet behandlades bland annat, månadsrapport april 2020, taxeändring betalsopsäck, stöd till små- och medelstora företag till följd av Covid-19 och ramavtal och direktanvisning till Svenska Studenthus.

Här nedan kan du ta del av en sammanfattning av några av sammanträdets 48 ärenden.