Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Enhetstaxa införs i kollektivtrafiken och biljetter måste köpas innan resan påbörjas

Publicerad 2020-05-28 08:00
Från och med söndagen den 14 juni sker en del förändringar när det gäller köp av bussbiljetter i öns kollektivtrafik. Detta på grund av den rådande smittsituationen.

Inga biljetter kommer kunna köpas direkt av chauffören i bussen. Du som resenär kan köpa dina biljetter eller fylla på reskassan via app, webb eller våra fasta försäljningsställen.
- Det är en ren coronaförändring och vi gör detta för att skydda chaufförerna men även de som åker med bussarna, förklarar Jyrki Vainio, chef för Region Gotlands kollektivtrafikenhet och tillägger:
- Om chaufförerna blir sjuka stannar kollektivtrafiken och den ju är samhällsviktig. Att vi inför en enhetstaxa beror på att man ska kunna använda alla betalningsmodeller vi har idag via nätet.

I det bifogade dokumentet förklaras mera.