Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Ann-Charlotte "Lotta" Dahl årets ungdomsledare 2020

Ungdomsledarpriset till Ann-Charlotte Dahl

Publicerad 2020-05-27 16:15
Regionstyrelsen utser Ann-Charlotte Dahl till årets ungdomsledare 2020 för ideellt arbete i Visborgs Orienteringsklubb, där alla känner henne som Lotta.

Årets pristagare av Region Gotlands ungdomsledarpris är Ann-Charlotte Dahl, Visborgs OK. Lotta har varit aktiv i föreningen i många år och ansvarar för ungdomskommittén samt leder utbildningar i orientering. Lottas ledord är ”alla får vara med, alla har samma värde, alla kan delta efter sina förutsättningar”.

- Som ledare så ser hon alla, och låter alla ta ansvar och inspirerar ungdomarna till att utvecklas mer. Dessa egenskaper gör att många av våra unga fortsätter vara kvar i föreningen, säger Ulrika Lind Sporre, ordförande i föreningen Visborgs OK som har nominerat Lotta.

Fredrik Gradelius, ordförande i kultur- och fritidsberedningen i Region Gotland, kommenterar beslutet av pristagare såhär:
- Lotta är en person som engagerat jobbar för föreningens ungdomar både på träning men också som en förebild i stort, hon engagerar sig i utbildningar och läger som får ungdomarna att växa. Hon har en lång bakgrund som ungdomsledare och har förmågan att se möjligheter i varje ungdom.

Region Gotlands ungdomsledarpris har funnits sedan 2004. Priset är på 10 000 kronor och delas årligen ut till en ideellt arbetande ledare som verkar inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.

Priset kan bara fås en gång och är avsett att stimulera pristagaren till fortsatt ideellt ungdomsarbete. Priset delas ut vid regionfullmäktige i juni.