Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekonomiskt stöd till företagsrådgivning

Region Gotland avsätter under 2020 en miljon kronor för att stödja företag som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin. Almi Företagspartner kan bistå företag med en första gratis vägledning och rådgivning.

Förutsättningar för stöd

  • Företaget ska kunna visa att man har en minskad omsättning på minst 25% jämfört med samma period föregående år. 
  • Insatsen ska avse ekonomisk-, juridisk- och affärsutvecklings rådgivning.
  • Konsulten/rådgivaren ska vara extern och ha dokumenterad kunskap och erfarenhet för den insats som ska genomföras.

Till vad kan du få stöd

Stöd beviljas för insatser som avser ekonomisk-, juridisk- och affärsutvecklings rådgivning. Insatserna kan till exempel handla om att se över ändrade strategier för företaget, affärsutveckling, analys av företagets ekonomi och lönsamhet samt liknande insatser. Stöd beviljas inte för företagets normala driftskostnader.

Hur stort stöd kan du få

Maximalt stöd är 90 % av godkända kostnader, maximalt stödbelopp är 25 000 kronor per företag. Stödet betalas ut i efterskott mot uppvisande av faktura och betalningsverifikation. 

Vem kan få stöd

Målgruppen är små och medelstora företag som bedriver marknadsmässig verksamhet. Företaget skall ha bedrivit sin verksamhet på heltid minst ett år räknat från 2019-01-01 och ha minst ett reviderat och registrerat årsbokslut.

Vem kan inte få stöd

Enligt gällande förordning får bidrag inte beviljas till företag som är verksamma inom fiske eller fiskeförädling samt företag som bedriver primärproduktion av jordbruksprodukter.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är mellan 2020-06-15 och 2020-08-15 och insatsen måste vara genomförd senast 2019-12-31. Beslut i inkomna ärande fattas 31 augusti. Insatser får inte påbörjas innan ansökan till Region Gotland är inskickad.

Hur ansöker du

Ansök via Tillväxtverkets e-tjänst www.minansokan.se välj erbjudande, stöd för insatser på grund av corona pandemin.

Obligatoriska bilagor som ska skickas med ansökan

  • Utdrag ur redovisning som påvisar omsättningsminskningen.
  • Offert från oberoende konsult/rådgivare
  • Senaste årsredovisning.

Ofullständiga ansökningar kommer att avslås.

 

Kontakt 

För frågor om ansökningsförfarande kontakta Region Gotlands företagsjour. Här hittar du kontaktuppgifter och öppettider för företagsjouren