Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coronastöd till kultur- och fritidsverksamhet

Publicerad 2020-05-27 14:02
Gotländska föreningar och organisationer inom kultur- och fritidsområdet kan nu söka ekonomiskt stöd hos Region Gotland.

Gotländska föreningar och organisationer inom kultur- och fritidsområdet som har drabbats ekonomiskt av coronapendemin kan nu söka stöd hos Region Gotland.

Ansökningsperiod: 15 maj-15 juni 2020.