Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Studenter på vagn

Studentfirandet 2022

Wisbygymnasiets studentdag är något vi är stolta över. Tre års studier avslutas och vi får möjlighet att önska eleverna lycka till inför nya äventyr. Det med med glädje att i år få välkomna elever och anhöriga till årets studentutsläpp på Wisby Strand den 10 juni 2022.

All information kring årets firande hittar du på vår särskilda studentsida

Kalendarium

28 april

Informationsmöte och frågestund för vagnsansvariga och chaufförer i Sävehuset kl 15.30 och 18.30

27 maj Mösspåtagning i Almedalen
5 juni Bilkortege och bal på Wisby Strand
10 juni Studentfirande på Wisby Strand med efterföljande vagnskortege

Kontaktuppgifter

Moa Palmqvist, ordförande i studentkommittén
Karin Lekander, bitr rektor. Tel. 0498-26 95 44

 

Studentkommitténs instagramsida