Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Covid-teamet: ”Vi är proffs på att ge trygghet”

Publicerad 2020-05-26 17:44
Mohammed El Bakali, Christer Häggren och Ida Pettersson är förberedda. Om hemtjänsten får brukare med covid-19 är det de som rycker ut.
- Vi har hunnit träna och använda skyddsutrustningen, säger Ida Pettersson.
 
Hemtjänstens covid-team består av 12 undersköterskor från olika delar av Gotland. Om ett läge uppstår där Region Gotlands hemtjänst har flera brukare med konstaterad covid-19 aktiveras teamet och det blir då den gruppen som sköter alla hemtjänstinsatser hos de sjuka brukarna. 
 
- På det sättet begränsar vi antalet medarbetare som kommer i kontakt med dem som är sjuka. Vi kan då lättare isolera smittan och samtidigt ge en bra omvårdnad, säger Jane Sandberg, tillförordnad avdelningschef för hemtjänsten.
 
Christer Häggren var tidigt ute och föreslog via sitt skyddsombud att de skulle inrätta särskilda team.
 
- Jag har kanske varit delaktig i att det blev så här och det känns bra.
 
Gruppen kommer att få extra genomgång kring smittskydd och skyddsutrustning och även möjlighet att lära känna varandra eftersom de jobbar i olika hemtjänstgrupper till vardags.
 
Om teamet, som man fick anmäla sig till, aktiveras kommer de också att möta nya brukare.
 
- Det är vi vana vid. Och det är det vi är proffs på, att kommunicera med nya människor och ge trygghet, säger Mohammed El Bakali. 
 
Han känner en viss en viss oro för den nya sjukdomen och att den verkar sprida sig så lätt.
 
- Men jag kände ändå att jag ville jobba med det här. Man lär sig mycket och utvecklas. Och man hjälper till att skydda samhället om vi kan förhindra smittspridning här, säger Mohammed El Bakali.