Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands befolkning ökar

Publicerad 2020-05-26 14:12
Sedan årsskiftet har Gotlands befolkning ökat med 63 personer och sammanlagt är nu 59 749 personer folkbokförda som gotlänningar.

Under det första kvartalet 2020 är det 51 personer fler som har avlidit (166) än som fötts (115), men eftersom fler har valt att flytta hit (509), än härifrån (419), så blir det sammantaget en befolkningsökning på ön.

Under första kvartalet förra året valde 485 personer att flytta till Gotland och 436 flyttade härifrån. 130 personer föddes och 171 avled. Gotland hade då sammantaget en befolkningsökning med 4 personer, alltså 59 färre än i år.

-Det är mycket positivt att befolkningen och inflyttningen till Gotland ökar. Nu är det viktigt att vi fortsätter arbetet med att Gotland ska vara en attraktiv plats att leva och bo på, så att den positiva trenden håller i sig säger, Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.