Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland vill se dialog med regeringen om coronapandemins verkningar

Publicerad 2020-05-26 08:14
Regionen och Näringslivsrådet Gotland skickar nu en skrivelse till fyra av regeringens statsråd: finansministern, finansmarknadsministern, näringsministern och landsbygdsministern.

Förhoppningen är att få till en dialog med statsråden om hur Gotland ska få ett kompletterande, riktat stöd, som företag på ön ska kunna ta del av. På grund av att stora delar av Gotlands ekonomi är uppbyggt utifrån en säsongsbaserad företagsstruktur, där årets inkomster koncentreras framför allt till juni, juli och augusti gör att delar av de statliga insatserna, omställningsstödet, inte fått den tänkta effekten för gotländska företagare.

- Corona påverkar oss alla i vardagen. Att minska smittspridningen är viktigt samtidigt som läget är allvarligt för många jobb och företag. En tredjedel av vår ekonomi är direkt eller indirekt beroende av besöksnäringen och vi ser ett behov av ytterligare åtgärder för Gotland och stora delar av det gotländska näringslivet. Vi vill uppmärksamma regeringen på detta eftersom vi har speciella förutsättningar genom vårt Ö-läge där vi är beroende av flyg eller färjeförbindelser säger, Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

- Besöksnäringen på Gotland är mycket hårt drabbad av coronakrisen, utan ytterligare och mer träffsäkra stödåtgärder från regeringen är det många livskraftiga företag som kommer att gå under, säger Johan Lindvall, ordförande i Gotlands förenade besöksnäring.