Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (25 maj)

Publicerad 2020-05-25 14:44
Dagens rapport visar att inga nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats på Gotland i dag. Det innebär att Gotland kvarstår på totalt 69 personer som konstaterats ha sjukdomen covid-19.
Ingen person med sjukdomen covid-19 vårdas för närvarande på Visby lasarett. Sex personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.
 
Det är viktigt att vi tillsammans kan hålla i och hålla ut och bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra på bussen och andra allmänna färdmedel.
  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
  • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas. Här kan du läsa mer om hur du kan få hjälp.