Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (24 maj)

Publicerad 2020-05-24 14:26
Rapporten söndagen den 24 maj visar att inga nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats på Gotland i dag. För närvarande vårdas inte heller någon i sjukvården med covid-19.

Gotland har 6 dödsfall till följd av det nya coronaviruset och 69 personer som konstaterats smittade. Ingen person med sjukdomen covid-19 vårdas på någon vårdavdelning på Visby Lasarett.

Det är viktigt att vi tillsammans kan hålla i och hålla ut och bromsa smittan.
Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:
• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
• Håll avstånd till andra på bussen och andra allmänna färdmedel.
• Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
• Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
• Res bara om det är nödvändigt.
• Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.