Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

DiSa-projektets framsteg uppmärksammas

"Det händer mycket inom digital samhällsbyggnad på Gotland". Så sammanfattar Geoforum Sverige en artikel om DiSa-projektet.

Artikeln beskriver DiSa-projektet och dess framsteg i korta drag och hänvisar bland annat till den informationsgrafik projektet tagit fram under våren 2020.

– Genom att dela med oss av det vi gör i DiSa, och hur vi gör det, hoppas vi kunna inspirera andra, säger projektledare Märta Syrén i artikeln.

Geoforum Sverige är en intresseorganisation som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Läs artikeln om DiSa på Geoforum Sverige