Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årets studentavslutning kommer att genomföras den 5 juni

Publicerad 2020-05-19 11:17
Det blir på ett annorlunda sätt men en fin högtidsstund som elever så väl förtjänar efter många års skolgång.

Skolledningen har beslutat att årets studentavslutning ska genomföras den 5 juni. För att möta de nationella riktlinjer som finns har skolledningen i år fått skapa ett annat typ av studentfirande än det var tänkt.  

Studentavslutningen kommer att gå till på följande sätt:  

  • De olika klasserna samlas enligt  ett särskilt schema i olika klassrum på skolan där en högtidsstund genomförs med bland annat mentorerna
  • Klassen förflyttar sig till receptionen i Sävehuset 
  • Ett utspring kommer att genomföras från trappan på Sävehuset. Maximalt två anhöriga per student får bevista utsläppet på plats. Hålltider publiceras på plattformen It´s-learning och skolans hemsida när det är klart.
  • Skolgården kommer att vara avspärrat under hela avslutningsdagen. De anhöriga möter upp på skolgården och tar med sig studenten från skolområdet för att ge plats för nya besökande. Skolgården kommer att arrangeras så att man uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hålla avstånd.

Som en kompensation för det uteblivna firandet i juni på Wisby Strand planerar skolledningen en hemvändarfest i december med fackeltåg och bal för alla årets studenter. Festen planeras tillsammans med årets studentkommitté och Wisby Strand. 


- Det känns jättebra att vi trots omständigheterna kan genomföra en bra avslutning för alla avgångselever även om det blir på ett annorlunda sätt.  Tillsammans kan vi skapa en fin högtidsstund som elever så väl förtjänar efter många års skolgång.

Det har funnits en oro bland årets studenter och vårdnadshavare att vi inte skulle uppmärksamma våra avgångselever på något sätt. Skolledningen har genom hela planeringsprocessen haft en nära dialog med polisens jurist för att få hjälp med tolkning av den tillfälliga lagen om allmänna sammankomster för att kunna planera ett så trevligt firande som möjligt inom ramen för gällande regelverk, säger Karin Lekander, biträdande rektor på Wisbygymnasiet.