Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hållbarhet och nytta i DiSa-projektet kartlagd

I ett omfattande arbete har vi sett över hållbarheten och nyttan i DiSa-projektet. Nu kan du ta del av resultatet i en rapport.

Syftet med rapporten DiSa - Hållbarhet och nytta är att ta ett samlat grepp om de kvalitetsfrågor som DiSa arbetar med, och att kartlägga om de förändringar som görs faktiskt är förbättringar.

Många andra kommuner i Sverige står inför och arbetar med liknande utmaningar kring digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Det är en omfattande insats för hållbarhet, effektivitet och service. 

Genom att dela med oss av projektets uppskattade förtjänster hoppas vi kunna bidra till ett bättre beslutsunderlag till andra kommuner.

Förutom att beskriva hur vi arbetat med de olika aspekterna av hållbarhet visar rapporten bland annat att hela projektet, med en budget på 26 miljoner, har betalat sig själv på bara två år, förutsatt att alla tjänster är fullt implementerade. 

Rapporten är omfattande och täcker in hela projektets hållbarhetsarbete och nyttoberäkning. Samtliga underlag är inkluderade som bilagor.

Läs hela rapporten DiSa - Hållbarhet och nytta här.