Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bergkvarabuss satsar stort på Gotland

Publicerad 2020-05-18 14:01
Nya operatören för Gotlands kollektivtrafik, Bergkvarabuss, satsar stort på ön. Det blir fler anställda, cirka ett hundratal personer kommer att arbeta med kollektivtrafiken och det blir fler bussar inom kollektivtrafiken. Alltså mer kollektivtrafik till gotlänningarna!

Från och med söndagen den 14 juni tar operatören Bergkvarabuss formellt över trafiken från den nuvarande trafikoperatören, Gotlandsbuss. Samtliga som arbetar hos den nuvarande trafikoperatören har erbjudits ny anställning i kollektivtrafiken och det blir fler bussar än tidigare.

Det är Region Gotland som är huvudman för kollektivtrafiken. På måndagen den 15 juni kommer den nya trafiken att invigas av regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius tillsammans med Bergkvarabuss VD Per Thorsell.

Ny verkstad och affärsutvecklare

Antal chaufförer vid trafikstart beräknas till cirka 90 st. på Gotland (både hel och deltid). En egen verkstad (Mekka Service) byggs upp på ön med lokalanställda. Verkstadsorganisation blir vid trafikstarten fem personer. Operatören placerar en affärsutvecklare på ön som kommer att jobba även med beställningstrafiken, bland annat busstrafik för kryssningstrafiken.
- Det här blir ett lyft för Gotland! Operatören Bergkvarabuss är en professionell samarbetspartner med god flexibilitet, säger enhetschefen för Region Gotlands kollektivtrafikenhet, Jyrki Vainio, och tillägger att det nu hos kollektivtrafikoperatören på ön totalt sett blir både blir fler bussar och fler anställda.

Samma skolskjutschaufförer

Bergkvarabuss ska också köra skolskjutsarna. Detta ska ske så långt som möjligt med samma chaufförer som idag kör sträckorna.