Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På bilden (från vänster till höger: Olof Levin, Amanda Ljung, Olle Tynelius Söderström och Matilda Bornmarker.

Årets kulturstipendiater prisas

Publicerad 2020-05-18 09:18
Måndagen den 18 maj är det dags för Lions årliga kulturstipendieutdelningen och denna gång är det fyra elever vid Kulturskolan Gotland som är aktuella. Årets stipendiater är Matilda Bornmarker (blockflöjt), Olle Tynelius Söderström (slagverk och fiol), Olof Levin (trombon) och Amanda Ljung (balett).

Kulturstipendiet har delats ut sedan 1990-talet av Lions Club Visby ut till unga musiker och dansare i årskurs 4 till 6. Stipendiet kan tillfalla enskilda elever eller en grupp inom Kulturskolan Gotlands verksamhet och dessa utses av kulturskolans lärare. Stipendiet omfattar 1500 kronor.

Stipendieutdelningen sker på gräsplanen utanför kulturskolans entré på Sävesväg med start klockan 17.00.

Stipendiaterna kommer tyvärr inte att framträda i samband med årets stipendieutdelning. Detta med anledning av den pågående coronapandemin som fått till följd att kulturskolan ställt in alla publika evenemang under våren. Brukligt är annars att stipendierna delas ut vid Kulturskolan Gotlands årliga vårkonsert och att stipendiaterna då framträder under konserten. Förhoppningen är dock att dessa unga begåvningar får möjlighet att stå på scen vid ett senare tillfälle.

Mer om kulturskolan

www.gotland.se/kulturskolan