Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regeringen har utsett Brittis Benzler till landshövding i Hallands län

Publicerad 2020-05-15 15:12
Brittis Benzlers förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Hallands län gäller från och med den 1 juni 2020 till och med den 30 november 2023.

- Brittis Benzler är en kompetent politiker med erfarenhet av politik på kommunal och regional nivå. Hennes erfarenhet som förtroendevald kommer att bidra till utvecklingen av länsstyrelsen i Hallands län och till utvecklingen av länet, säger civilminister Lena Micko i ett pressmeddelande.

Brittis Benzler är född 1958. Hon är för närvarande ledamot både i regionfullmäktige och i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon är också politisk sekreterare för Vänsterpartiet på Gotland. Brittis Benzler har tidigare varit regionråd på Gotland och dessutom gruppledare i regionfullmäktige i mer än 20 år.