Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En enkätundersökning visas på en smartphone

Enkät - Nuläget för Gotlands företag

Publicerad 2020-05-15 14:50
Vi behöver hjälp av dig som är företagare, för att skapa en samlad bild av behoven för Gotlands näringsliv. Dina svar kommer att användas i dialog om behovet av åtgärder, med regeringen och Tillväxtverket.

Länk till enkäten

Länken till enkäten skickas till Gotlands företagare via e-post. Du som inte fått enkäten kan kontakta Region Gotlands företagsjour hela Kristi himmelsfärdshelgen, på telefon 0498-26 95 83 eller e-post foretag@gotland.se.

Skicka in ditt svar senast söndag den 24 maj.

Enkätsvaren förmedlas till regeringen

Svaren kommer att användas till:

  • analyser som beskriver behovet av insatser till näringslivet.
  • viktiga fakta när Region Gotland och Länsstyrelsen kommunicerar med regeringen och Tillväxtverket.

Vi behöver din hjälp för att samla in fakta som beskriver situationen för företagen på Gotland. I den kommande dialogen med regeringen och Tillväxtverket avser Region Gotland och Länsstyrelsen att använda den informationen för att förtydliga att Gotland är extra hårt drabbat av pandemin.

Enkätens innehåll och hantering av svaren

Enkäten innehåller frågor om ditt företags ekonomiska situation nu, prognos efter sommarsäsongen samt en bedömning för läget om tolv månader.

Alla kommer att lämna sina svar anonymt och all information kommer att hanteras konfidentiellt.

Pressträff om det allmänna nuläget på Gotland

Här kan du se den livesända pressträffen som Region Gotland höll under fredagen den 15 maj