Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (15 maj)

Publicerad 2020-05-15 14:09
Dagens rapport visar att inga nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats på Gotland i dag. Det innebär att Gotland kvarstår på totalt 66 personer som konstaterats ha sjukdomen covid-19.
En person med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelningen på Visby lasarett. Tre personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.


Checklista och munskydd för att minska smittspridning inom sjukvård och omsorg

Efter att Folkhälsomyndigheten sett en smittspridning på många särskilda boenden i landet har myndigheten tagit fram nya rekommendationer för nära sjukvård- och omsorgsarbete med äldre brukare och äldre patienter. Med anledning av detta har Region Gotlands smittskyddsenhet nu tagit fram en checklista med åtgärder som sjukvård och omsorg ska följa. Läs mer om checklista och munskydd här.

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Tillsammans kan vi bromsa smittan. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Håll avstånd till andra på bussen och andra allmänna färdmedel.
  • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
  • Res bara om det är nödvändigt.
  • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas. Här kan du läsa mer om hur du kan få hjälp.