Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Checklista och munskydd för att minska smittspridning inom sjukvård och omsorg

Publicerad 2020-05-15 09:00
Efter att Folkhälsomyndigheten sett en smittspridning på många särskilda boenden i landet har myndigheten tagit fram nya rekommendationer för nära sjukvård- och omsorgsarbete med äldre brukare och äldre patienter.
- Det viktigaste för att förhindra smittspridning är att alla följer de basala hygienrutinerna, att man håller avstånd då det är möjligt, att provtagning av personal prioriteras och att personal som känner minsta symtom stannar hemma, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 
Region Gotlands smittskyddsenhet har nu tagit fram en checklista med åtgärder som chefer inom sjukvård och omsorg ska följa.
 
När åtgärderna är genomförda och väl fungerande kan man i sjukvård och omsorg av äldre, där man ofta har nära kontakt, komplettera med munskydd eller visir.
 
- Målet är då att skapa en barriär så att personal som är smittsam men som saknar tydliga symptom har en mindre risk att sprida covid-19 till äldre brukare eller äldre patienter.
 
Detta innebär att munskydd används oavsett om brukare och patienter är sjuka eller inte.
 
- Man kan säga att munskydden är något vi lägger på toppen av det andra. De andra rutinerna måste fungera först.
 
I kontakt med misstänkt smittade eller smittade brukare och patienter gäller de rutiner som smittskyddsläkare tidigare fastställt. Då används olika typer av skyddsutrustning beroende på situationen.