Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samannonser lördag den 16 maj

Publicerad 2020-05-16 09:00
Här hittar du Region Gotlands samannonser som publiceras i lokaltidningarna den 16 maj.
Det är denna lördag två samannonser. En som handlar om coronaviruset, hur du kan skydda dig och var du hittar hjälp om du behöver det. Den andra annonsen är en ordinarie samannons, med bland annat bygglovsärenden.