Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Livesänd pressträff – samlad lägesbild med anledning av coronapandemin

Publicerad 2020-05-15 09:09

Här kan du se den livesända pressträffen som Region Gotland höll under fredagen den 15 maj.

Programmet textades live och teckenspråkstolkades live.

Medverkar gör:
Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande
Peter Lindvall, regiondirektör
Maria Amér, smittskyddsläkare
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör
Marica Gardell, socialdirektör
Christer Bruzelius, vd Destination Gotland
Anna Klintbom, t.f. chef på lokala behov, Röda Korset Gotland
Torbjörn Nilsson, chef polisområde Gotland