Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skyddsutrustning: 22 500 visir till Region Gotland från iVisby Tryckeri

Publicerad 2020-05-14 15:07
Nu får Region Gotland tillskott av skyddsutrustning från iVisby Tryckeri AB i kampen mot covid-19. Visiren går direkt till hälso- och sjukvården samt omsorgen på Gotland. Första leverans sker inom två veckor.

Den 13 maj tecknades ett avtal mellan iVisby Tryckeri AB och Region Gotland gällande produktion av visir till vård och omsorg i regionen. Regionen gjorde en direktupphandling och ställde frågan till flera företag om de kunde tillverka visir och till slut föll beslutet på iVisby Tryckeri AB och deras visir ”Gotlandsvisiret Typ 2”.

- Vi är väldigt glada för denna lösning och ser stora fördelar med att ha en lokal leverantör som kan ge oss stabila leveranser. De första 10 000 visiren har vi önskat ska levereras så snart som möjligt. Därefter kommer vi göra avrop i takt med att behovet uppstår, säger Rikard von Zweigbergk, beredskapsstrateg på Region Gotland.

De totalt 22 500 visiren kommer att börja levereras under vecka 22, det vill säga från och med 25 maj. Visirens utformning och kvalitet måste leva upp till de krav som Arbetsmiljöverket ställer för att garantera personalens säkerhet.

- Arbetsmiljöverket har godkänt att dessa används till och med årsskiftet. De har bland annat ställt krav på att leverantören ska använda en viss typ av plast och att produkten alltid måste vara likadan. De får inte heller användas någon annanstans än inom verksamheter som aktivt arbetar med att hantera Covid-19, säger Rikard von Zweigbergk.

Visir används för att skydda personalen från droppsmitta av coronaviruset som kan komma från patienter och brukare. Ofta används visiret tillsammans med annat skydd, som exempelvis munskydd.

Nationellt finns en samordning av skyddsutrustning, men den beställning som nu görs kommer inte att skickas till andra regioner utan stannar på ön.

- Vi kommer inte att sälja något av det som levereras till andra regioner för att säkerställa att vi har det vi behöver här på Gotland. Vi vet ju inte hur länge den här pandemin håller på så vi tänker att leveranserna måste hålla även på längre sikt, säger Rikard von Zweigbergk.

Flera privata initiativ för produktion av visir har tagits men regionen har inte alltid kunnat använda dessa.

- Det är just godkännande från Arbetsmiljöverket som det hänger på. Med godkända visir är vi helt säkra på att dessa uppfyller alla krav på personlig skyddsutrustning. Det finns då också en dokumenterad process för hur dessa tillverkas, säger Rikard von Zweigbergk.

Om det skulle behövas mer skyddsutrustning så kommer regionen i första hand att delta i de nationella upphandlingarna som nu görs. Behövs ytterligare material så kommer regionen att utannonsera ytterligare en upphandling.