Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detta gör vi på återvinningscentralerna i samband med coronaviruset

Publicerad 2020-05-14 12:52
Vi är glada för att många vill besöka våra anläggningar, även i dessa speciella tider. På våra återvinningscentraler har vi genomfört flera åtgärder för att minska riskerna för våra kunder och medarbetare.

Med omtanke om varandra gör vi allt vi kan för att tillsammans se till att vi håller avståndet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Medarbetare som uppvisar minsta lilla förkylningssymtom stannar naturligtvis hemma.

Under helger och vissa tider är det extra många som besöker oss, vilket gör att det kan bli väntetid. På måndag, tisdag och torsdag klockan 16-18 och onsdag klockan 08-11 samt klockan 13-14 är det oftast gott om plats och då är du extra välkommen att besöka oss på Visby ÅVC. För våra övriga ÅVC är det generellt ett betydligt lägre besökarantal under öppethållandet, varför det oftast går att hålla minst två meters avstånd oavsett när du kommer med ditt avfall. 

Du som kommer med enbart förpackningar, visste du att du med fördel kan lämna dem vid de återvinningsstationer som Förpacknings- och tidningsinsamlingen har på ett flertal platser runt omkring på ön? Kolla plats och typ av station på https://www.ftiab.se/173.html. Dessa anläggningar är öppna hela dygnet, alla dagar i veckan och väldigt sällan är det flera besökare samtidigt. 

Tillsammans hjälps vi åt att hålla avståndet!