Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så arbetar omsorgen om personer med funktionsnedsättning med covid-19

Publicerad 2020-05-14 09:27
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har infört nya rutiner och genomfört utbildningar för att stärka och skydda både medarbetare och brukare mot covid-19.
-  Medarbetarna i avdelningen gör ett fantastiskt arbete. De är engagerade och gör stor skillnad för kunderna genom att på ett kreativt vis hitta nya sätta att skapa begriplighet och trygghet när det uppstår många frågor, säger Anna-Lena Pettersson, avdelningschef för omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OoF.
 
Här en är del av de rutiner som nu gäller:
 
 • Besöksförbud råder i verksamheternas lokaler. Region Gotland införde förbud mot besök redan innan det nationella förbudet kom.
 • Samtliga träffpunkter håller stängt för besökare och har endast öppet för personer som har sin placering där utifrån beslut om daglig Verksamhet eller sysselsättning. Träffpunkt Läkarvillan har helt stängt.
 • På vissa externa dagliga verksamheter/sysselsättningar har företagen bett oss flytta ut på grund av att de har besöksförbud eller att företaget inte kan ansvara för personens placering längre.
 • Alla enhetschefer har gjort riskanalyser över arbetsmiljön tillsammans med skyddsombud och medarbetare. 
 • Verksamheternas medarbetare har tillgång till ett kit med skyddsglasögon, engångsförkläden och munskydd.
 • Skyddsutrustning kan hämtas vid fyra ”baslager” på ön, dit alla verksamheter kan vända sig om behov uppstår.
 • Medarbetarna har genomgått e-utbildningar kring covid-19, skyddsutrustning och vårdhygienska rutiner.
 • Brukare med symtom ska vistas i sin lägenhet om inte sjukhusvård krävs. Personen vårdas och får då omsorg av ett fåtal medarbetare för att minimera smittspridning.
 • Medarbetare arbetar med att informera brukare med hjälp av ”tvätta händerna” film, med sociala berättelser, bilder, rit-prat med mera.
 • Flertalet av brukarnas vanliga aktiviteter har ställts in. Medarbetarna arbetar tillsammans med brukarna för att hitta alternativa aktiviteter.
 • Brukare som vanligtvis följer med personal för att handla stannar i viss mån hemma.
 • Eftersom begränsningar gäller med avseende på fysiska möten, utbildningar och metodhandledning ersätts dessa i hög utsträckning av Skype eller liknande.
 • Socialförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har i samarbete med smittskyddsenheten tagit fram vårdhygieniska rutiner för covid-19.