Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslut om vatten från Bästeträsk och nya lasarettsparkeringar

Publicerad 2020-05-13 15:41
Tekniska nämnden bestämde vid senaste mötet den 12 maj att teknikförvaltningen ska utreda om vatten från Bästeträsk och från grundvattentäkter i Tingstäde och Akebäck i första hand kan stödja Visbys vattenförsörjning.

Nämnden pekade även ut två områden kring Visby lasarett (nuvarande pandemiparkeringen och ett område nedanför Galgberget) som teknikförvaltningen skyndsamt ska utreda om de kan bli nya, tillfälliga parkeringsområden.

Nämndens ordförande Karl-Johan Boberg berättar här mer: