Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Satsning på Visby busstation som knutpunkt

Publicerad 2020-05-12 16:30
Tekniska nämnden tog idag beslut om bland annat Gotlands kollektivtrafiks nya tidtabell. En stor förändring blir satsningen på Visby busstation som knutpunkt. Det innebär bland annat att det ska finnas anslutningsbussar när landsbygdens bussar kommer in.

Bergkvarabuss är ju den nya operatören som från och med 14 juni kör Gotlands kollektivtrafik för Region Gotland. Från detta datum gäller även sommartidtabellen som innehåller ett större antal förändringar.
- Det nya är framför allt att de ska bli lättare att ta sig till olika ställen via knutpunkten Visby busstation. Det nya tidtabellkonceptet som tekniska förvaltningen jobbat fram innebär att det ska finnas anslutningsbussar. På så sätt blir det lättare och snabbare att ta bussen från A till B, berättar tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg som också gläds åt att den nya operatören erbjudit alla medarbetare hos nuvarande operatör nya anställningar.

Även några mindre utbudsökningar kommer att införas. Till exempel turer till morgonfärjan på linjerna 10, 11 och 20 även på lördagar, sön- och helgdagar samt att stadslinjerna 2 och 4 får fler turer. Men det sker även förstärkningar på andra landsbygdsturer och stomlinjerna.

Viktigaste ändringarna

De viktigaste ändringar som endast gäller i sommartidtabellen är följande:

  • Linje 10: Mellan Visby och Tofta Bad går bussarna varje halvtimme på förmiddagen och eftermiddagen. Dessutom går fler turer mellan Klintehamn och Hemse.
  • Linje 11: Trafiken till Hoburgen återupptas med två turer dagligen; helgtrafiken utökas.
  • Linje 20: Trafiken via Hellvi och Valleviken återupptas med tre turer per riktning på vardagar och två på helgdagar. Utbudet mot Fårö utökas från tre till fyra dagliga turer per riktning.

Samtliga utbudsökningar är på försök, blir nyttjandet för lågt kan de delvis eller helt tas bort.

Region Gotland på väg mot ett hållbart samhälle

Öns kollektivtrafik får alltså ett nytt namn från 14 juni – Gotlands kollektivtrafik. En ny logotyp har tagits fram. Murgröna är ju Gotlands landskapsblomma och de tre murgrönebladen symboliserar hållbart/miljötänk. Murgrönebladen finns idag på regionens fordon och cyklar och symboliserar hur vi rör oss i samhället samt att vi strävar mot ett hållbart samhälle.

Ökad servicegrad

Servicegraden och tillgängligheten för bussresenärerna ska öka. Tanken är att Gotlands kollektivtrafik kommer göra en stomlinjesatsning. Det blir en grönare trafik i form av fler biogasbussar. Biljett- och informationssystemen förbättras och det blir trådlöst nätverk på alla bussar. Säkerhetsorganisation blir tydligare och operatören har en stor marknadsföringsfunktion. Operatören placerar en affärsutvecklare på ön som även jobbar med beställningstrafiken, bland annat busstrafik för kryssningstrafiken. Samtliga som arbetar hos nuvarande operatören Gotlandsbuss har fått erbjudande om ny anställning i kollektivtrafiken och det blir fler bussar än tidigare.