Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årets krisberedskapsvecka är igång

Publicerad 2020-05-11 15:33
Krisberedskapsveckan är sedan 2017 en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. I år pågår veckan mellan den 11 och 17 maj 2020.

Med hänsyn taget till den pågående pandemin har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit en ledande roll i genomförandet av årets krisberedskapsvecka. Via deras hemsida 
www.dinsakerhet.se 
kan du ta del av de aktiviteter som genomförs. 

"När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst"

- Budskapet i årets coronaanpassade kampanj vill visa att det vi gör idag, i form av ansvarstagande och medmänsklighet, bidrar till krishanteringen och bygger motståndskraft inför framtiden. När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst, säger regionens beredskapschef Christer Stoltz.