Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årets skolavslutningsfest ställs in

Publicerad 2020-04-29 09:00
Det blir ingen skolavslutningsfest på Gotland i år för högstadie- och gymnasieelever. Detta till följd av situationen med coronaviruset covid-19.

Den drog-, tobak- och alkoholfria skolavslutningsfesten som anordnats av Region Gotlands ungdomsgårdar har varit en återkommande succé. Den har lockat närmare 700 ungdomar årligen.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd och undvika trängsel för att bromsa spridningen av coronaviruset och Regeringens förbud om att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare, har Region Gotland beslutat att ställa in den traditionsenliga skolavslutningsfesten på Gutekällaren. Detta skedde efter ett möte där kommunpolisen, utbildningsdirektör, ungdomsenhetens chef och familjestödsenhetens chef deltog.

- Det är tråkigt, men vi har att förhålla oss till Regeringens förbud och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Anders Holstensson, chef vid Region Gotlands ungdomsenhet.

Istället kommer fyra ungdomsgårdar i Visby (Puma), Roma, Klintehamn och Fårösund att hålla öppet under skolavslutningskvällen den 10 juni klockan 18.00-23.00 och arrangera olika utomhusaktiviteter och happenings. Maximalt antal besökare som tas emot på varje ungdomsgård är 50 stycken. Region Gotlands öppna verksamhet på ungdomsgårdarna är sedan tidigare omställd utifrån gällande regler.

Det finns en gemensam plan framtagen av ungdomsenheten, Polis och socialtjänsten för arbetet under skolavslutningskvällen. Fritidsledare från ungdomsgårdarna kommer också att vara ute och söka upp ungdomar under själva skolavslutningskvällen tillsammans med Familjestödsenhetens fältverksamhet för att skapa trygghet och lugn på stan.

- Vecka 34, om vi är i ett normalläge, kommer vi istället att anordna en skolstartsfest för ungdomar som startar sjuan och upp till år 1 på gymnasiet, säger Anders Holstensson.