Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration frågor och svar om covid-19 (Mostphotos)

Så rapporterar Region Gotland om coronaläget

Publicerad 2020-04-28 15:45
Vi har ambitionen att vara tillgängliga och transparenta när det gäller information om arbetet med covid-19 och uppdateringar av den aktuella situationen.