Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Delta i förstudie om digital dialog

Publicerad 2020-04-28 10:33
Hjälp oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen att förbättra vår kommunikation med våra boende, besökare och företag.

Samhällsbyggnadsförvaltningen beviljas ny EU-finansiering av Tillväxtverket för att starta en förstudie om hur den digitala dialogen med näringsliv, boende och besökare kan förbättras. 

Nu behöver vi din hjälp för att ta reda på hur vi kan bli bättre på att utveckla våra digitala tjänster för att förbättra vår service, tillgänglighet och delaktighet.

Besvara vår korta enkät här.

Mer information om förstudie om Digital dialog hittar du här.

Tack för din medverkan!