Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Smarta papperskorgar ersätter gamla

Publicerad 2020-04-28 08:39
Varför tar ni bort papperskorgar? är en fråga som Region Gotland ofta får. Flera av delmålen i Avfallsplan för åren 2020-2030 siktar mot ett skräpfriare Gotland med färre sopkorgar. Med det menas att antalet sopkorgar med blandat avfall i ska minskas och ersättas med andra och fler möjligheter att lämna men även sortera sitt avfall på offentlig plats. På så sätt kan vi minska regionens (och därmed dina) kostnader för avfallshantering och öka återvinningen.

På flera ställen har stora sopbehållare, så kallade Big Bellys, ersatt papperskorgar. Dessa smarta papperskorgar drivs med solceller och komprimerar soporna. Dessutom kan man enkelt via nätet kontrollera om de är fulla och behövs tömmas. På så sätt behöver regionens personal inte åka ut och kontrollera sopmängden i onödan, vilket förstås sparar resurser. En del av sopbehållarna har en intalad röst som tackar dig för att du håller rent och lämnar soporna!

Vår uppfattning är dessutom att allmänheten tar ett allt större ansvar för sina sopor, och plockar upp samt tar sig hem för att källsortera. Det är bra för allas vår miljö så tack för det hälsar teknikförvaltningen.