Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration frågor och svar om covid-19 (Mostphotos)

Så rapporterar Region Gotland om coronaläget

Varje vardag 14.30-15.00 uppdateras gotland.se med information från smittskyddsläkaren kring smittan av covid-19 på Gotland. Information från helgen finns med i måndagens rapport. Förutom på startsidan publiceras lägesrapporten även på https://gotland.se/corona.

Det vi uppdaterar är:

  • Antal nya fall.
  • Sammanlagda antalet fall.
  • Om det finns nya smittade samt var de befinner sig (i hemmet eller på sjukhus).
  • Antal som vårdas på sjukhus, varav antal som vårdas på IVA.
  • Antal särskilda boenden som har smittspridning. Vi kommenterar inte kring antal smittade brukare på de olika boendena (äldreboende, omsorgsboende) eller vilka boenden det gäller.
  • Antal avlidna.

Gotland är ett litet samhälle. Därför värnar vi i högsta grad om den enskildes integritet och patientsekretessen kring våra konstaterade fall. Observera att respekten för patientens integritet även gäller avlidna.