Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Man som talar i mobiltelefon och tittar på en datorskärm.

Träffar du många kunder på jobbet? Så undviker du smittspridning

Publicerad 2020-04-27 16:19
Så länge risken finns för att coronaviruset fortsätter spridas, är det viktigt att du som träffar många människor i arbetet förhåller dig på rätt sätt. Det handlar om att skapa utrymme mellan människor, minska risken för trängsel och köer, sprida ut verksamheterna om möjligt, se över var det finns möjlighet till god handhygien och respektera gränsen på antal personer som får samlas samtidigt. Råden gäller tills Folkhälsomyndigheten kommer med andra råd och rekommendationer.