Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coronasmitta på äldreboende

Publicerad 2020-04-25 18:04
På lördagen konstaterades coronasmitta på ett särskilt boende på Gotland.
– Vi har fall av coronasmitta och smittspårning pågår, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 
– Det är en allvarlig situation eftersom det här är en skör grupp som vi vill skydda särskilt, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
En rad åtgärder vidtas nu:
 
– Rutinen är den att sjuka personer sätts i karantän. Scheman görs om så att så få medarbetare som möjligt kommer i kontakt med den som är sjuk, säger Marica Gardell och fortsätter:
 
-Vi har sedan tidigare stärkt upp organisationen kring särskilda boenden med fler sjuksköterskor, och rutiner kring skyddsutrustning och vårdsituationer.
 
Totalt är 26 personer konstaterat smittade av coronaviruset på Gotland. Läs mer: