Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands årsredovisning 2019 är klar

Publicerad 2020-04-25 08:00
I årsredovisningen kan du bland annat läsa att Region Gotlands resultat för 2019 blev 113 miljoner kronor och att resultatet överträffar det ekonomiska målet med 9 miljoner kronor. Detta trots att nämndernas underskott var 42 miljoner kronor.

Du kan även ta del av Region Gotland måluppfyllelse för de 32 styrkortsmål som är fastställda av regionfullmäktige och har gällt mellan åren 2016 – 2019. Vidare hittar du information om hur skattepengarna används, händelser av väsentlig betydelse samt en kort redovisning från Region Gotlands nämnder. Detta och mycket mer hittar du i Region Gotlands årsredovisning för 2019.

Läs årsredovisningen 2019 i sin helhet på gotland.se/publikationer

Ta även gärna några minuter för att se filmen om årsredovisningen i korthet: