Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

På gång för våra familjehem och jourhem

 

Föreläsning 

Adhd och autism i vardagen. 

Föreläsning av Ågrenska 

Datum: 28 januari och 11 februari 2021
Tid: 18:00 - 20:30
Plats: Webbsändning                                                                                                                                              

Familjehemskväll  

Sveriges kommuner och regioner.   

Du som är intresserad av uppdraget som familjehem eller redan är familjehem. Kvällen varvas med film och samtal.                                                                                    

Datum: 27 april  2021
Tid: 018:00 - 19:30
Plats: Webbsändning                                              

 

Familjehemskväll

Vi planerar för en familjehemskväll under hösten  där Ni ges möjlighet att  träffa andra familjehem. Vidare information kommer inom kort.

 För mer information kontakta din  familjehemssekreterare