Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Möjlighet att söka bidrag från stiftelser

Publicerad 2020-04-15 15:26
Region Gotland förvaltar flera stiftelser som behövande kan söka pengar ifrån.

Följande stiftelser kan du just nu söka bidrag ifrån: 

Gotlands kommuns sociala samstiftelse 

Bidrag från Gotlands kommuns sociala samstiftelse kan sökas av personer som är i behov av ekonomiskt stöd och är folkbokförda på Gotland.

Sista ansökningsdag är den 30 april.
Ansökningsblanketter och information kan rekvireras på www.gotland.se/stiftelser eller via socialförvaltningen.
Telefon 0498-26 91 42.

Elsa Berglunds stiftelse för boende i Sjonhem med omnejd
Bidrag från Elsa Berglunds stiftelse kan sökas av sjuka personer som är i behov av vård och ekonomiskt stöd och är folkbokförda i Sjonhem eller angränsande socknar; Ala, Ganthem, Halla, Viklau och Vänge.

S A Petterssons stiftelse för boende i Lärbro med omnejd
Bidrag ur S A Petterssons stiftelse kan sökas av pensionärer som är i behov av att förbättra bostads- och boendestandarden.

Stiftelsen är till för boende inom f d Lärbro kommun, där socknarna Hall, Hangvar, Hellvi och Lärbro ingick.

Ansökningsblanketter och information kan rekvireras på www.gotland.se/stiftelser eller via socialförvaltningen.
Telefon 0498-26 34 22 eller 0498-20 88 80.

Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
Är du född och skriven i Västergarn eller Sanda, och fyller högst 23 år under 2020?

Hjalmar Westergård-Roos stiftelse kan ge underhåll till barn- och ungdomar i Västergarn eller Sanda, som har mist en eller båda av sina föräldrar.

Stiftelsen ger också stipendier och studiebidrag till ungdomar som är födda och boende i första hand Västergarn och i andra hand Sanda.

Ansökningsblanketter och informationsblad kan rekvireras via regionstyrelseförvaltningen.
Telefon: 0498-26 91 12.