Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur ligger du till i ditt gymnasieval?

Publicerad 2020-04-15 15:21
Nu är den preliminära antagningen till gymnasiet är klar och du kan se hur du ligger till.

Nu kan sökande elever i årskurs 9 logga in och jämföra sitt meritvärde med valda gymnasieprogram på Gotland. 

https://edext.gotland.se/gymnasieintagning/inloggning2.asp

Ansökningswebben öppnar för eventuella om-/nyval den 20 april och omvalsperioden pågår sedan fram till den 13 maj.

Har du frågor? Prata med din studie- och yrkesvägledare.