Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågan om Gotlands elförsörjning ännu oklar

Publicerad 2020-04-14 16:19
Energiminister Anders Ygeman gästade ön i dag, via Skype. Inga konkreta lösningar om en säkrad elförsörjning presenterades under mötet där regionen, länsstyrelsen och försvarsmakten deltog.

Tidigare i år tackade energiminister Anders Ygeman ja till den mötesinbjudan som  regionen, länsstyrelsen och försvarsmakten på Gotland skickade i december. Förhoppningen var att energiministern skulle komma till ön och ge ett konkret besked i den viktiga frågan om långsiktigt stabil elförsörjning och behovet av en tredje kabel till ön.

Under dagens möte poängterade energiminister Anders Ygeman att Gotland är en del av Sverige och att ön ska ha en tryggad elförsörjning framåt.

-Vi är överens om att det finns ett behov av att Gotland ska ha en robust elförsörjning och att vi ska vara uppkopplade mot fastlandet. Frågan är bara på vilket sätt, med vilka kablar och vem som ska ansvara för detta, säger Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.

Under mötet framkom att det statliga affärsverket Svenska kraftnät som nu har fått ansvaret att se över frågan också tydligt skall involvera Gotland i det arbetet. Resultatet ska redovisas i Svenska kraftnäts årsredovisning i slutet av februari 2021.

-Det känns bra att vi fick fortsätta dialogen om Gotlands behov av ny elkabel. Behovet är stort av en tillräcklig, trygg och säker elförsörjning både nu och framåt för att vi ska klara utbyggnaden av bland annat vind- och solenergi och för att Gotlands skall bidra till omställningen, säger Eva Nypelius.

Svenska kraftnäts uppdrag liksom Energimyndighetens uppdrag med Energipilot Gotland diskuterades under mötet.

-Omställningen av bland annat basindustri och transportsektorn kräver utökad kapacitet. Vi på Gotland vill bidra och delta i det arbetet genom att gå före precis som det tydliga uppdraget i Energipilot Gotland är formulerat och för det så behövs förutsättningarna, säger Eva Nypelius.

Statsrådet uttryckte uppskattning över att kunna diskutera frågan i dag, via Skype, och hoppades komma till ön personligen då reserestriktionerna kopplade till coronaläget upphört, för fortsatt dialog.