Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så jobbar äldreboenden på Gotland med coronapandemin

Publicerad 2020-05-14 14:04
Gotlands äldreboenden (särskilda boenden) har infört en rad olika rutiner och åtgärder för att stärka och skydda både brukare och medarbetare mot sjukdomen covid-19.
- Tyvärr har vi smittspridning inom särskilt boende och det är ett allvarligt läge och påverkar både brukare och personal, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
Hon fortsätter:
- Bemanningen är i sådana här lägen ännu viktigare eftersom vi måste ha en hög kontinuitet när vi isolerar brukare med sjukdomen covid-19. Vi jobbar i team för att begränsa antalet personal i omvårdnaden vid smitta.
 
- Om personal skulle bekräftas vara smittade av viruset tas de omedelbart ur verksamheten och smittspårning görs för att säkerställa så begränsad smittspridning som möjligt, säger Marica Gardell.
 
Marica Gardell vill också vädja till gotlänningar att inte sprida rykten och utsätta personal inom äldreomsorgen och deras anhöriga för misstänksamhet om de syns i samhället.
 
-Vi genomför smittspårning där smitta finns och de som är smittade är inte ute och rör sig i samhället, säger Marica Gardell. 
 
Här är en del av de rutiner och åtgärder som genomförts:
 • Besöksförbud på särskilda boenden råder sedan den 12 mars. Många boenden på Gotland införde förbud mot besök redan innan det nationella förbudet kom.
 • Alla boenden jobbar enligt de basala hygienrutiner som smittskyddsläkare och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har fastställt.
 • Rutiner för skyddsutrustning finns och uppdateras vid nytt kunskapsläge.
 • Skyddsutrustning, förutom handskar och handsprit som redan finns på alla boenden, hämtas vid behov på tre ställen på ön. 
 • Alla medarbetare uppmanas att stanna hemma vid sjukdom, även vid mycket milda sjukdomssymtom.
 • Personal och brukare är prioriterade grupper för provtagning.
 • Brukare med symtom ska vistas isolerade på sitt rum om inte sjukhusvård krävs. Personen vårdas och får omsorg av några få i personalgruppen för att minimera smittspridning.
 • Vi har patientsekretess. Dessutom är Gotland ett litet samhälle och ett äldreboende är ett hem. Vi berättar därför inte var smittspridning finns.
 • Digitala utbildningar och delegeringsutbildningar har genomförts.
 • Två extra sjuksköterskor och en extra läkare är på grund av corona knutna till äldreomsorgen. De besöker de särskilda boendena för att informera och utbilda.
 • Om en brukare vårdas i livets slutskede kan undantag från besöksförbudet göras så att nära anhöriga kan komma på besök. Vid de tillfällena bär anhöriga skyddsutrustning.
 • Det är svårt för brukare och anhöriga att inte träffas men man försöker lösa det med telefonsamtal och videosamtal. Brukare och anhöriga kan också träffas på behörigt avstånd utomhus.

Texten publicerades 14 april men är uppdaterad senare.