Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (14 april)

Publicerad 2020-04-14 14:39
Inga nya fall av coronavirusinfektion (Covid-19) har konstaterats på Gotland i dag den 14 april. Läget i sjukvården har varit förhållandevis lugnt under påsken.

En person vårdas i dagsläget inneliggande på Visby lasarett, på IVA. Sammantaget har 17 fall av covid-19 konstaterats på Gotland sedan i mars 2020, varav en har avlidit.

- Vi är tacksamma över att smittspridningen än så länge varit långsam på Gotland, och att vi i dagsläget inte har någon smittspridning på våra särskilda boenden, säger smittskyddsläkare Maria Amér.