Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Programverksamheten under våren ställs in

För att minska spridningen av coronaviruset ställer Regionarkivet Gotland och Landsarkivet i Visby in alla föredrag, visningar och publika arrangemang för resterande del av vårterminen.

Regionarkivet och landsarkivet i Visby har sedan länge en gemensam programverksamhet. För att minska spridning av Covid-19, coronaviruset har arkiven tillsammans beslutat att ställa in all programverksamhet under hela vårterminen. Detta gäller föredrag, kurser, visningar och andra publika arrangemang.

Arkivcentrum håller öppet i läsesalarna måndag till torsdag mellan 9.30-12.00. Ändringar kan ske med kort varsel.