Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionen lånar försvarets skyddsutrustning

Publicerad 2020-04-14 11:39
Försvarsmakten stödjer Region Gotland med 1 000 kompletta uppsättningar av skyddsmasker och helkroppsskydd. Utrustningen förvaras nu hos P 18, och levereras när den behövs.

Behovet av skyddsutrustning för personal som riskerar att utsättas för smitta av coronaviruset covid-19 är stort i hela landet. Försvarsmakten har därför beslutat att stödja Socialstyrelsen med totalt 50 000 exemplar av Skyddsmask 90 inklusive filter,  samt omkring 40 000 uppsättningar av C-vätskeskydd helkropp.

– Det här är ett av många exempel på hur myndigheter och flera privata aktörer samverkar och stöttar varandra i det svåra läge vi är i nu, i och med Coronapandemin. Det här extra tillskottet av skyddsmask 90 är en viktig resurs om tillgången på materiel inom hälso- och sjukvård och omsorg skulle bli kritiskt, säger regionens beredskapschef, Christer Stoltz.

Gotland har tilldelats 1 000 masker och lika många helkroppsskydd. Gotlands regemente P 18 har tagit emot materielen och levererade i slutet av förra veckan en del av den till Region Gotland.

– Skyddsmasken, som kan se lite ”skrämmande ut”, utgör både skydd för ögon, mun och inandning och kan, efter rengöring, återanvändas. Vi använder den typen av skyddsmask redan idag, inom bland annat räddningstjänstens verksamhet, säger Christer Stoltz.

– Försvarsmakten är inställd på att stödja samhället med alla resurser vi kan avvara, sedan vi säkrat vårt huvuduppdrag, som är att upprätthålla förmågan att försvara landet. På P 18 förbereder vi oss för att bidra på alla sätt vi kan, med materiel och personalresurser, säger regementschef Mattias Ardin.