Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (13 april)

Publicerad 2020-04-13 14:18
Inga nya fall av coronavirusinfektion (Covid-19) har konstaterats på Gotland i dag den 13 april.

En person vårdas i dagsläget inneliggande på sjukhus, på IVA. Sammantaget har 17 fall av covid-19 konstaterats på Gotland sedan i mars 2020, varav en har avlidit.

Du som är 70 år och äldre bör stanna hemma och begränsa dina fysiskt nära kontakter. Undvik att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden.

Om du har en grundsjukdom och känner oro eller har symtom från din sjukdom ska du kontakta din mottagning eller vårdcentral. De ger råd och bedömer om du behöver komma på läkarbesök, fysiskt eller per telefon.

Undvik smitta genom att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Undvik att röra vid ansiktet och hosta och nys i armvecket.