Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (11 april)

Publicerad 2020-04-11 14:25
Inga nya fall av coronavirusinfektion (Covid-19) har konstaterats på Gotland i dag den 11 april.

En sedan tidigare konstaterat smittad person vårdas i dagsläget inneliggande på sjukhus, ingen person vårdas på IVA. Sammantaget har 17 fall av covid-19 konstaterats på Gotland sedan i mars 2020, varav en har avlidit.

-I det här underbara vårvädret vi har på Gotland just nu, så vill jag bara påminna om att hålla fysiskt avstånd till varandra, på uteserveringarna och även på utflykten med vänner ute i naturen. Det är tråkigt och jobbigt, men helt avgörande för att vi ska kunna minska smittspridningen, säger smittskyddsläkare Maria Amér.