Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (10 april)

Publicerad 2020-04-10 15:11
Inga nya fall av coronavirusinfektion (Covid-19) har konstaterats på Gotland i dag den 10 april.

En sedan tidigare konstaterat smittad person vårdas i dagsläget inneliggande på sjukhus, ingen person vårdas på IVA. Sammantaget har 17 fall av covid-19 konstaterats på Gotland sedan i mars 2020, varav en har avlidit.

-Tålamod och uthållighet är våra starkaste kort i det här läget. Vi har inte på något sätt blåst faran över. Det är fortsatt tydligt att vi har en samhällssmitta på Gotland. Därför är det jätteviktigt att vi tänker på det ansvar varje individ har att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och att hålla sig hemma vid minsta förkylningssymtom, säger smittskyddsläkare Maria Amér.