Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillfällig förändring gällande partners och stödpersons närvaro på BB

Publicerad 2020-04-09 16:10
Efter nya direktiv från smittskyddsläkare 2020-04-09. En frisk medföljande tillåts på Förlossning.

En frisk och symtomfri partner eller stödperson är välkommen att närvara under förlossningen och efteråt på avdelningen. Hen måste dock stanna på avdelningen hela tiden. Detta under förutsättning att plats finns.

– Det här är en del i arbetet med att begränsa smittspridningen på sjukhuset, säger smittskyddsläkare Maria Amér. 

Sedan tidigare råder det besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på Visby lasarett.