Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport 2 om det nya coronaviruset (9 april)

Publicerad 2020-04-09 14:44
Två nya fall av coronavirusinfektion (Covid-19) har konstaterats på Gotland i dag den 9 april. En av de smittade personerna befinner sig isolerad i sitt hem, den andra personen vårdas inneliggande på sjukhus.

Ingen person vårdas i dagsläget på IVA. Sammantaget har 17 fall av covid-19 konstaterats på Gotland sedan i mars 2020, varav en har avlidit.

-Vi ser en fortsatt långsam smittspridning på Gotland och det är vi tacksamma för. Vi noterar också att många av de som konstaterats smittade har tagit till sig av de råd vi gått ut med och isolerat sig i sina hem och verkligen minimerat sina sociala kontakter. Det är föredömligt agerat och det är precis så man bryter smittkedjor.

Det är fortsatt tydligt att vi har en samhällssmitta på Gotland. Därför är det jätteviktigt att vi tänker på det ansvar varje individ har att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och att hålla sig hemma vid minsta förkylningssymtom. Är man över 70 år eller tillhör en riskgrupp, ska man hålla sig hemma även om man känner sig frisk.

Tålamod och uthållighet är våra starkaste kort i det här läget. Vi har inte på något sätt blåst faran över, säger smittskyddsläkare Maria Amér. 

 

För kännedom: Under torsdagsmorgonen uppdaterades läget med följande information:

En av de personer som konstaterats smittad av covid-19 har avlidit. Personen vårdades sedan tidigare på intensivvårdsavdelningen på Visby lasarett och avled under det senaste dygnet. Detta innebär att Gotland nu konstaterar det första dödsfallet till följd av det nya coronaviruset.