Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (9 april): Första dödsfallet i covid-19

Publicerad 2020-04-09 08:14
En person som sedan tidigare konstaterats smittad av covid-19 har avlidit. Personen vårdades sedan tidigare på intensivvårdsavdelningen på Visby lasarett och avled under det senaste dygnet.
Detta innebär att Gotland nu konstaterar det första dödsfallet till följd av det nya coronaviruset.
 
- Våra tankar går självklart till de anhöriga, säger smittskyddsläkare Maria Amér. 
 
- Jag upprepar, återigen, min uppmaning att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Tvätta händerna, stanna hemma om du är sjuk, begränsa dina fysiska kontakter och är du över 70 år ska du stanna hemma, även om du känner dig pigg och är symtomfri. Vi måste alla hjälpas åt för att lyckas med det svåra uppdraget att minska smittspridningen av covid-19 i vårt samhälle, säger smittskyddsläkare, Maria Amér.
 
 
Inga nya fall av covid-19 har konstaterats sedan den 6 april och i dagsläget vårdas ingen av dessa på sjukhus. Sammantaget har 15 fall av covid-19 konstaterats på Gotland sedan i mars 2020.